برخی اقدامات شوراهای معماری مناطق فسادزا است

عضو شورای تهران: برخی اقدامات شوراهای معماری مناطق فسادزا است

به گزارش تابناک تهران، علی اعطا روز یکشنبه در یکصد و شصت و چهارمین جلسه شورا با اشاره به انجام برخی اقدامات غیرقانونی از جمله اضافه‌بنا، طبقه و سطح اشغال در شوراهای معماری مناطق از شهرداری خواست تا در ستاد نسبت به این موضوع حساسیت ویژه نشان دهند.

وی گفت:  برغم اینکه بارها تذکراتی نسبت به عملکرد شوراهای معماری مناطق در شورای شهر تهران مطرح شده اما همچنان شاهد سوء عملکرد در این حوزه هستیم.
وی افزود: وقتی گزارش‌ های مردمی را دنبال می‌کنیم در بعضی از مناطق اقدامات غیرقانونی در حوزه اضافه‌ بنا، طبقه و سطح اشغال دیده می‌شود که این امر مصداق تبعیض، رانت و بی‌عدالتی است.

‌اعطا تاکید کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد در این موارد این اقدامات از کانال شورای معماری مناطق گذشته  و مشخص نیست چه سازوکاری منجر به این موضوع شده است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: هم‌اکنون شاهد این هستیم لایه‌ای از افراد که در واقعیت دلال هستند در پوشش کارشناس به عنوان مشاور عمل می‌کنند و دست به این اقدامات می‌زنند.  

اعطا خاطر نشان کرد: در برخی از موارد وقتی پرونده ساخت‌وساز به شورای معماری مناطق می‌رود شاهد مجوزهای فراقانونی یا غیرقانونی هستیم.

‌عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با اشاره به اینکه در این اقدام، رقم‌های عمده مالی بین دلال و مالک و سرمایه‌گذار جابجا می‌شود، گفت: تعداد این پرونده ها زیاد نیست اما همین مقدار هم قابل پذیرش نیست و مجوز اضافه‌بنا در قالب اضافه طبقه و سطح اشغال مازاد داده می‌شود و با توجه به ارقام بالای ساختمان، احتمالا ارقام زیادی جابجا می شود.

اعطا با بیان اینکه شهرداری ملزم شد در این باره لایحه‌ای را به شورای شهر بیاورد تا حدود صلاحیت شوراهای معماری مناطق مشخص شود  گفت: اگرچه این لایحه هنوز تصویب نشده اما معنایش این نیست که تا قبل از تصویب لایحه شوراهای معماری مناطق می تواند خلاف طرح تفصیلی عمل کند.  

وی عنوان کرد:  سؤال اینجاست که اگر به یک عده اجازه اضافه‌بنا داده می‌شود چرا به همسایه اش نمی دهیم.

اعطا افزود: چرا به ساختمان آنطرف تر اضافه بنا نمی دهیم،   روشن است که این رانت و تبعیض است.

‌رئیس کمیته معماری و طرح‌های شهری شورای شهر تهران با اشاره به بررسی سه پرونده در مناطق مختلف که بر مبنای گزارش‌های مردمی اعلام شده است عنوان کرد: این پرونده‌ها را به شهرداران مناطق اعلام کردم و همزمان در سامانه نیز بررسی‌های لازم را انجام دادم و متوجه شدم در دو مورد از این سه پرونده شوراهای معماری مناطق تصمیم‌گیر بوده‌اند و مجوزی خلاف طرح تفصیلی داده‌اند.  

وی تأکید کرد: شهرداری تهران باید نسبت به این موضوع در ستاد واکنش نشان دهد.

وی عنوان کرد: این کار به واقع فسادزاست و یک لایه دلالی پیرامون مناطق شکل می‌دهد که تدریجاً غیرقابل کنترل می‌شود.