از حقوق مهمان

 

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله:

از حقوق مهمان است كه تا دَمِ در، با او بروى و بدرقه اش كنى

عيون أخبار الرضا عليه السلام، جلد 2، صفحه7