یک مورد مرگ مشکوک روز گذشته در جاده دودانگه ساری گزارش شد که دلیل مرگ هنوز مشخص نشده است.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران با تایید این خبر، اظهار کرد: جنازه مربوط به خانم 34 ساله با هویت ناشناس بوده است.

علی عباسی افزود: جسد این فرد برای بررسی بیشتر به پزشکی قانونی ساری منتقل شد.

وی با اشاره به اینکه اقدامات لازم برای تعیین دلیل فوت در حال بررسی است، گفت: هنوز علت فوت مشخص نشده است.