کد خبر: ۶۶۷۶۸۲
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۷ - ۱۶:۲۸ 14 October 2018

نقشه خطوط فعال مترو تهران در حال حاضر :

نقشه مترو تهران

دانلود نقشه مترو تهران نسخه pdf

عکس نقشه مترو تهران با کیفیت بالا و بزرگ


نقشه کامل مترو تهران و حومه پس از پايان عمليات ساخت به شکل زیر خواهد بود:

برای دریافت فایل بزرگ روی عکس کلیک کنید

نقشه مترو تهران با کیفیت بالا عالی

نقشه کامل مترو تهران نسخه pdf


 

برنامه زمان بندی حرکت واگن های خطوط مترو

 

 خط یک

مجموع زمان مسافرت: 72 دقیقه
مسافت: 39 کیلومتر
شروع ساعت کاری: 5:30
اتمام ساعت کاری: 22:30

از مبدا ايستگاه تجريش

روزهاي شنبه تا چهارشنبه

روزهاي پنجشنبه

روزهاي جمعه و تعطيل

ساعت

فاصله حركت

ساعت

فاصله حركت

ساعت

فاصله حركت

05:30-06:10

15 دقيقه

05:30-06:10

15 دقيقه

06:00-07:10

15 دقيقه

06:10-06:34

10 دقيقه

06:10-06:35

10 دقيقه

07:10-09:17

10 دقيقه

06:34-09:55

4 دقيقه

06:35-11:06

5 دقيقه

09:17-21:50

7 دقيقه

09:55-11:06

5 دقيقه

11:06-16:05

6 دقيقه

21:50-22:30

10 دقيقه

11:06-16:05

6 دقيقه

16:05-19:06

5 دقيقه

16:05-17:04

5 دقيقه

19:06-20:55

6 دقيقه

17:04-18:45

4 دقيقه

20:55-21:40

7 دقيقه

18:45-20:47

5 دقيقه

21:40-22:30

10 دقيقه

20:47-21:30

7 دقيقه


21:30-22:30

10 دقيقه

 

از مبدا ايستگاه شهرري

روزهاي شنبه تا چهارشنبه

روزهاي پنجشنبه

روزهاي جمعه و تعطيل

ساعت

فاصله حركت

ساعت

فاصله حركت

ساعت

فاصله حركت

05:30-08:55

4 دقيقه

05:30-10:06

5 دقيقه

06:00-08:17

10 دقيقه

08:55-10:06

5 دقيقه

10:06-15:05

6دقيقه

08:17-20:44

7 دقيقه

10:06-15:05

6 دقيقه

15:05-18:06

5 دقيقه

20:44-21:44

10 دقيقه

15:05-16:04

5 دقيقه

18:06-19:55

6 دقيقه

21:44-22:30

20 دقيقه

16:04-17:45

4 دقيقه

19:55-20:40

7 دقيقه
 

17:45-19:47

5 دقيقه

20:40-21:50

10 دقيقه

19:47-20:30

7 دقيقه

21:50-22:30

20 دقيقه

20:30-21:50

10 دقيقه21:50-22:30

20 دقيقه

** فاصله حركت: مدت زمان انتظار در ايستگاه براي رسيدن قطار بعدي است.


 

 خط دو

مجموع زمان مسافرت: 47 دقیقه
مسافت: 25 کیلومتر
شروع ساعت کاری: 5:30
اتمام ساعت کاری: 22:30


 

از مبدا ايستگاه تهران (صادقيه)

روزهاي شنبه تا چهارشنبه

روزهاي پنج شنبه

روزهاي جمعه و تعطيل

ساعت

فاصله حركت

ساعت

فاصله حركت

ساعت

فاصله حركت

05:30-06:05

10 دقيقه

05:30-06:05

10 دقيقه

06:00-08:07

10 دقيقه

06:05-06:34

5 دقيقه

06:05-06:34

5 دقيقه

08:07-20:10

7 دقيقه

06:34-09:35

4 دقيقه

06:34-09:15

4 دقيقه

20:10-22:15

10 دقيقه

09:35-15:34

5 دقيقه

09:15-16:06

5 دقيقه

22:15-22:30

15 دقيقه

15:34-19:15

4 دقيقه

16:06-19:08

6 دقيقه
19:15-20:28

5 دقيقه

19:08-20:30

8 دقيقه

20:28-21:10

8 دقيقه

20:30-22:30

10 دقيقه

21:10-22:30

10 دقيقه
 

از مبدا ايستگاه فرهنگسرا

روزهاي شنبه تا چهارشنبه

روزهاي پنج شنبه

روزهاي جمعه و تعطيل

ساعت

فاصله حركت

ساعت

فاصله حركت

ساعت

فاصله حركت

05:30-06:07

10 دقيقه

05:30-06:07

10 دقيقه

06:00-08:07

10 دقيقه

06:07-06:40

7 دقيقه

06:07-06:40

7 دقيقه

08:07-20:10

7 دقيقه

06:40-07:14

5 دقيقه

06:40-07:14

5 دقيقه

20:10-22:15

10 دقيقه

07:14-10:35

4 دقيقه

07:14-10:15

4 دقيقه

22:15-22:30

15 دقيقه

10:35-16:34

5 دقيقه

10:15-17:06

5 دقيقه

 

16:34-20:15

4 دقيقه

17:06-19:08

6 دقيقه

20:15-20:37

5 دقيقه

19:08-20:30

8 دقيقه

20:37-21:30

7 دقيقه

20:30-22:15

10 دقيقه

21:30-22:30

10 دقيقه

22:15-22:30

15 دقيقه

 


 

خط سه

مجموع زمان مسافرت: 63 دقیقه
مسافت:33 کیلومتر
شروع ساعت کاری: 5:30
اتمام ساعت کاری: 22:30

 

از مبدا ايستگاه قائم

روزهاي شنبه تا پنجشنبه

روزهاي جمعه و تعطيلات

ساعت

فاصله حركت

ساعت

فاصله حركت

06:40- 05:30

15 دقيقه

07:10 - 06:00

15دقيقه

06:40-07:09

10 دقيقه

07:10-22:15

12دقيقه

07:09-22:33

9 دقيقه

22:15-22:30

15دقيقه

 

از مبدا ايستگاه آزادگان

روزهاي شنبه تا پنجشنبه

روزهاي جمعه و تعطيلات

ساعت

فاصله حركت

ساعت

فاصله حركت

21:25 _ 05:30

9 دقيقه

21:15 _ 06:00

12دقيقه

20:25-22:00

10 دقيقه

21:15-22:30

15 دقيقه

22:00-22:30

15 دقيقه


 


 

خط چهار

مجموع زمان مسافرت: 43 دقيقه
مسافت:21 کیلومتر
شروع ساعت کاری: 5:30
اتمام ساعت کاری: 22:30

از مبدا ايستگاه شهيد كلاهدوز

روزهاي شنبه تا چهارشنبه

روزهاي پنج شنبه

روزهاي جمعه و تعطيل

ساعت

فاصله حركت

ساعت

فاصله حركت

ساعت

فاصله حركت

05:30-05:52

8 دقيقه

05:30-06:00

8 دقيقه

06:00-08:08

10 دقيقه

05:52-06:06

5 دقيقه

06:00-09:50

6 دقيقه

08:08-20:10

8 دقيقه

06:06-09:47

4 دقيقه

09:50-12:12

8 دقيقه

20:10-22:30

10 دقيقه

09:47-10:38

5 دقيقه

12:12-19:20

6 دقيقه

 

10:38-13:37

6 دقيقه

19:20-21:30

8 دقيقه

13:37-14:46

5 دقيقه

21:30-22:30

10 دقيقه

14:46-19:40

4 دقيقه

 

19:40-20:00

6 دقيقه

20:00-21:30

8 دقيقه

21:30-22:30

10 دقيقه

 
 

از مبدا ايستگاه ارم سبز

روزهاي شنبه تا چهارشنبه

روزهاي پنج شنبه

روزهاي جمعه و تعطيل

ساعت

فاصله حركت

ساعت

فاصله حركت

ساعت

فاصله حركت

05:32-06:25

8 دقيقه

05:32-06:18

8 دقيقه

06:30-08:08

10 دقيقه

06:25-06:54

5 دقيقه

06:18-10:38

6 دقيقه

08:08-20:10

8 دقيقه

06:54-10:35

4 دقيقه

10:38-13:00

8 دقيقه

20:10-22:30

10 دقيقه

10:35-11:06

5 دقيقه

13:00-20:08

6 دقيقه

 

11:06-14:05

6 دقيقه

20:08-21:30

8 دقيقه

14:05-15:34

5 دقيقه

21:30-22:30

10 دقيقه

15:34-20:28

4 دقيقه

 

20:28-20:48

6 دقيقه

20:48-21:30

8 دقيقه

21:30-22:30

10 دقيقه

 


 

خط پنج

مجموع زمان مسافرت: 57دقیقه
مسافت: 42 کیلومتر
شروع ساعت کاری: 5:00
اتمام ساعت کاری: 21:30

از مبدا ايستگاه تهران (صادقيه)

روزهاي شنبه تا پنجشنبه

تعطيلات رسمي

جمعه ها

ساعت

فاصله حركت

ساعت

فاصله حركت

ساعت

فاصله حركت

05:00-06:20

20 دقيقه

06:00-07:00

30 دقيقه

08:00-21:30

30 دقيقه

06:20-10:00

10 دقيقه

07:00-16:00

20 دقيقه

 

10:00-16:00

15 دقيقه

16:00-21:30

15 دقيقه

16:00-21:30

10 دقيقه

 

 

ساعت حركت قطارهاي اكسپرس صادقيه به گلشهر در روزهاي عادي شنبه تا پنجشنبه:

 

12:30-12:00-11:30-11:00-10:30-10:00-9:30-9:00-8:30-8:00-7:45-7:30-7:15-7:00-6:30 

 

17:40-17:20-17:00-16:40-16:20-16:00-15:30-15:00-14:30-14:00-13:30-13:00 

 

21:00-20:40-20:20-20:00-19:40-19:20-19:00-18:40-18:20-18:00

 

از مبدا ايستگاه گلشهر

روزهاي شنبه تا پنجشنبه

تعطيلات رسمي

جمعه ها

ساعت

فاصله حركت

ساعت

فاصله حركت

ساعت

فاصله حركت

05:00-10:00

10دقيقه

06:00-07:00

30 دقيقه

08:00-21:30

30 دقيقه

10:00-15:30

15دقيقه

07:00-15:00

20 دقيقه

 

15:30-19:30

10دقيقه

15:00-19:00

15 دقيقه

19:30-21:30

15دقيقه

19:00-21:30

20 دقيقه


ساعت حركت قطارهاي اكسپرس گلشهر به صادقيه در روزهاي عادي شنبه تا پنجشنبه

 

5:15

 

-10:30-10:00-9:40-9:20-9:00-8:40-8:20-8:00-7:40-7:20-7:00-6:40-6:20-6:00-5:40

 

16:30-16:00-15:30-15:00-14:30-14:00-13:30-13:00-12:30-12:00-11:30-11:00

 

21:00-20:30-20:00-19:30-19:00-18:30-18:00-17:30-17:00

 


خط هفت

مجموع زمان مسافرت: 10 دقيقه
مسافت: در حال حاضر 5 كيلومتر
شروع ساعت کاری: 5:30
اتمام ساعت کاری: 22:30

از مبدا ايستگاه شهيد نواب صفوي

شنبه تا پنجشنبه

فاصله حركت

تعطيلات

فاصله حركت

05:30-22:30

15 دقيقه

06:00-22:30

15 دقيقه

 

از مبدا ايستگاه مهديه

شنبه تا پنجشنبه

فاصله حركت

تعطيلات

فاصله حركت

05:30-22:30

15 دقيقه

06:00-22:30

15 دقيقه

 


خط فرودگاه مهرآباد

مجموع زمان مسافرت: 5 دقيقه
مسافت: 2.5 کیلومتر
شروع ساعت کاری: 5:37
اتمام ساعت کاری: 22:30

از مبدا ايستگاه بيمه

شنبه تا پنجشنبه

فاصله حركت

تعطيلات

فاصله حركت

05:37-22:22

15 دقيقه

06:07-22:22

15 دقيقه

 

از مبدا ايستگاه پايانه 1 و 2 فرودگاه مهرآباد

شنبه تا پنجشنبه

فاصله حركت

تعطيلات

فاصله حركت

05:45-22:30

15 دقيقه

06:15-22:30

15 دقيقه


خط فرودگاه امام خمینی (ره)

مجموع زمان مسافرت: 35دقيقه
مسافت:31 کيلومتر
شروع ساعت کاری: 6:10

اتمام ساعت کاری: 20:45

از مبدا ايستگاه نمايشگاه شهر آفتاب

ساعت

فاصله حركت

06:10-20:05

80 دقيقه


از مبدا ايستگاه فرودگاه امام خميني (ره)

ساعت

فاصله حركت

06:50-20:45

80 دقيقه


ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻠﯿﺖ های ﻣﺘﺮو در ﺳﺎل 97

۱- نرخ ﺑﻠﯿﺖ ﺗﮏ ﺳﻔﺮه  

رديف نوع بليت قيمت (تومان)
1 تک سفره داخل شهری 1000
2 تك سفره حومه 1000
3 تک سفره فرودگاه امام خمینی (ره) 7500

۲- ﮐﺎرت ﺑﻠﯿﺖ ﻣﺒﻠﻎدار

اﻟﻒ) ﮐﺎرت ﺑﻠﯿﺖ ﻣﺒﻠﻎ دار- داﺧﻞ ﺷﻬﺮی
رديف شرح ناحيه قيمت یک جابجایی
در سال 97(ریال)
1 ناحیه یک تا 3 كيلومتر 3.365
2 ناحيه دو 3 تا 6 كيلومتر 4.455
3 ناحيه سه 6 تا 9 كيلومتر 5.355
4 ناحيه چهار 9 تا 12 كيلومتر 6.255
5 ناحيه پنج 12 تا 16 كيلومتر 6.955
6 ناحيه شش 16 تا 20 كيلومتر 7.535
7 ناحيه هفت 20 تا 24 كيلومتر 7.945
8 ناحيه هشت 24 تا 28 كيلومتر 8.235
9 ناحيه نه 28 تا 32 كيلو متر 8.645
10 ناحيه ده 32 تا 36 كيلومتر 9.125
11 ناحيه يازده 36 تا 40 كيلومتر 9.435
12 ناحيه دوازده 40 كيلومتر به بالا 9.915ب) ﮐﺎرت ﺑﻠﯿﺖ ﻣﺒﻠﻎ دار- ﻓﺮودﮔﺎه اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ (ره)


ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﻓﺮودﮔﺎه اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ (ره) ﮐﻪ از ﮐﺎرت ﺑﻠﯿﺖ ﻣﺒﻠﻎدار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﻣﺒﻠﻎ ﮐﺴﺮ ﺷﺪه از ﻣﻮﺟﻮدی ﮐﺎرت ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﯽ ﺷﺪه ۷۵.۰۰۰ رﯾﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.


ج) ﮐﺎرت ﺑﻠﯿﺖ ﻣﺒﻠﻎ دار- ﺣﻮﻣﻪ 

ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﺣﻮﻣﻪ (ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﮔﻠﺸﻬﺮ، ﮐﺮج، ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻬﺮ، اﺗﻤﺴﻔﺮ و ﮔﺮﻣﺪره اﻗﺪام ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ورود ﯾﺎ ﺧﺮوج ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ) ﻣﺒﻠﻎ ﮐﺴﺮ ﺷﺪه از ﻣﻮﺟﻮدی ﮐﺎرت ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﯽ ﺷﺪه ۱۰.۰۰۰ رﯾﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

۳- ﮐﺎرت ﺑﻠﯿﺖ ﻣﺒﻠﻎدار ﻣﺪت دار  
رديف نوع بليت مبلغ قابل استفاده (تومان) مبلغ فروش (تومان)
1 سه ماهه 150.000 112.500
2 شش ماهه 250.000 187.500
3 ساليانه 450.000 337.500

 

برچسب ها: نقشه مترو تهران دانلود ، نقشه مترو تهران۹۷ ، نقشه مترو تهران جدید ، مترو تهران ، نقشه مترو ، خطوط مترو تهران ، نقشه مترو تهران اچ دی ، نقشه مترو تهران با کیفیت بالا ، نقشه مترو تهران بزرگ ، به روزترین نقشه مترو تهران ، نقشه با کیفیت مترو تهران ، نقشه به روز متروی تهران ، دانلود نقشه مترو تهران جدید ، نقشه مترو جنوب تهران ، نقشه خطوط 9 گانه مترو تهران ، نقشه مترو تهران خط 8 ، نقشه مترو تهران 97 pdf ، نقشه مترو تهران 97 با کیفیت بالا ، نقشه ی مترو تهران ۹۷ ، دانلود نقشه مترو ی تهران ، نقشه مترو های تهران ، دانلود نقشه مترو تهران با لینک مستقیم ، نقشه مترو تهران کیفیت بالا ، نقشه مترو تهران کامل ، نقشه متروی فعال تهران ، نقشه مترو تهران عکس ، نقشه طبیعی مترو تهران ، نقشه مترو تهران به صورت pdf ، نقشه مترو تهران خط زرد ، عکس نقشه در مترو تهران ، نقشه مترو تهران خط قائم ، نقشه جدید مترو تهران ، نقشه مترو تهران چهارراه ولیعصر ، نقشه مترو تهران تصاویر ، نقشه مترو تهران جدید برای اندروید ، نقشه مترو تهران تجریش ، نقشه مترو تهران بهشت زهرا ، نقشه با مترو تهران ، نقشه ی مترو تهران ، نقشه مترو تهران بر روی نقشه تهران ، نقشه مترو تهران سال ۹۷ ، نقشه مترو تهران حسن آباد ، نقشه مترو تهران در آینده ، نقشه مترو تهران دانلود رایگان ، نقشه مترو تهران راه آهن ، نقشه مترو تهران شهید کلاهدوز ، نقشه مترو تهران ایستگاه میدان صنعت ، نقشه مترو تهران کیفیت عالی ، دانلود نقشه مترو تهران عکس ، نقشه مترو تهران کلاهدوز
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار